Põlvkondadeülene pereteraapia

Tööriistad terapeutidele
Maurizio Andolfi

(Väike Vanker 2016)

Poiss, keda kasvatati nagu koera

Lood lastepsühhiaatri märkmikust
Bruce D. Perry, Maia Szalavitz

MTÜ Igale Lapsele Pere
Mida traumeeritud lapsed võivad meile õpetada kaotusest, armastusest ja paranemisest

Kiindumushäirega laps

Nils Peter Rygaard

MTÜ Igale Lapsele Pere (2016)
Praktilise teraapia käsiraamat

Lapsendamise käsiraamat

MTÜ Oma pere on valmis saanud lapsendamise elektroonilise käsiraamatu, millega saab huvi korral tutvuda internetiaadressil: www.omapere.ee/handbook/

Sotsiaalsus ja sotsiaalsed oskused

Liisa Keltikangas-Järvinen (Koolibri 2012)
Helsingi Ülikooli psühholoogiaprofessor Liisa Keltikangas-Järvinen on temperamendialase uurimissuuna rajaja Soomes, kes on avaldanud mitmeid populaarteaduslikke raamatuid (mõned neist on tõlgitud ka eesti keelde, näiteks „Agressiivne laps”, „Temperament ja kooliedu”). Käesolevas raamatus analüüsib professor sotsiaalsuse ja sotsiaalsete oskuste olemust, selgitades nende erinevust. Sotsiaalsus on kaasasündinud temperamendijoon, mis eeskätt haakub suhtlemissooviga. Sotsiaalseid oskusi (ehk suutlikkust olla teistega koos) seevastu saab õppida. Sotsiaalsed oskused ei eelda mingi kindla temperamendi olemasolu: ka ujedal võivad olla suurepärased sotsiaalsed oskused. Sotsiaalsete oskuste vastandiks on agressiivsus ning nartsissism – raamatus analüüsitakse nende tekkemehhanisme ja seost väga varajase lapsepõlvega. Lisaks võetakse luubi alla päevahoiu mõju alla 3-aastaste laste sotsiaalsete võimete kujunemisele.

Laste joonistused diagnostilise abivahendina

Joseph H. Di Leo MD (Ersen 2012)

Lapsed väljendavad oma joonistustes varajasi kogemusi oma sise- ja välismaailmast. Käesolev raamat uurib sügavamalt kõrvalekaldeid normidest, et näidata, kuidas saab joonistusi kasutada abivahendina haiguste ja seisundite määramisel.
ESIMENE OSA annab ülevaate, kuidas kujutav joonistamine algab ja areneb, kuidas kasutada joonistamist peegeldava tehnikana ning kuidas see peegeldab tunnetust, neuroloogilisi kahjustusi ja emotsionaalseid häireid.
TEINE OSA käsitleb perekonnast joonistatud pilte, kasutades neid pereliikmete omavaheliste suhete analüüsimisel.
KOLMAS OSA keskendub puuetega laste joonistustele; kompimis- ja motoorikakahjustustele ning sellele, mida joonistused avaldavad lapse puude kohta.
NELJAS OSA tegeleb õppimisvõimetusega laste joonistustega ning näitab, kuidas diagnoosida joonistuste abil „aju minimaalset väärtalitlust”, düsleksiat, vaimset väärarengut, kaasasündinud ainevahetushäireid või õppimist mõjutavaid emotsionaalseid probleeme.
See on äärmiselt praktiline väljaanne, mis võimaldab paremini mõista väikelaste käitumist ja diagnoosida erinevaid kliinilisi seisundeid valdkondades, kus võivad tekkida probleemid arengu, emotsionaalsuse ja õppimisega.

VEEL ABIMATERJALE:

Steer, J. Horstmann, K. “Aktiivsus ja tähelepanuhäirega laste ja noorte abistamine õppetöös. Õppetöö ja elumuutustega toimetuleku käsiraamat”
Moat, D. “Aspergeri sündroom: Sotsiaalse Sekkumise Oskuste Treening” Tartu 2011
Rogers, B. “Käitumine klassiruumis”2011
Naarits-Linn, T. “Kriisisekkumine koolisuhetes”, Tallinn 2011
KAS – Kaasatus, avatus, sallivus”. http://www.kasiraamat.ee/
L. Keltikangas-Järvinen “Temperament ja kooliedu”, 2009
Kõiv, K. “Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolid Eestis: ülevaade”, 2007
Soonets,R…..jt “Lapse väärkohtlemine II” 2007
Ainscough,C., Toon,K. “Läbimurre” 2006
Sharp, S., Smith,P. “Võitlus koolikiusamisega” 2004
Gurian,M. Ballew,A. “Poisid ja tüdrukud õpivad erinevalt” 2004
Hansen, H., Henriksen,K. “Kiusupunn. Kiusamise käsiraamat” 2003
Watson,G. “Koolikäitumise käsiraamat” 2003
Roomeldi,M….jt “Hüperaktiivne laps” 2003
Kõrgesaar,J. “Sissejuhatus hariduslike erivajaduste käsitlusse” 2002
Kadajane,T. “Koolisotsiaaltöö käsiraamat” 2001
Chazan,M., Laing,A.F., Davies,D., Phillips,R. “Eemaletõmbunud, üksildastelaste ja noorukite abistamine” 2001
Klefbeck,J. Ogden,T. “Laps ja võrgustikutöö”
Dyregrov,A. “Lapse lein” 1995